Kontaktformular

Besucher - Anzahl:

478545

Ehrenkomitee:

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ICOMOS
Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków
PATRONAT POLSKIEGO
KOMITETU NARODOWEGO
Obra #2
Kategoria: Cistercian localisations
Ansichten: 76209
Addierungsdatum: 2008-08-25 18:42:11
Hinzugefügt von: